Vital Rozhevski

Vital Rozhevski

Co-Founder at Mindist, PM at Preply
157 points

Links

Badges

2

Top Product
Top Product
Tastemaker
Tastemaker
Veteran
Veteran
Gone streaking
Gone streaking

Maker History