Natalya Kim

Natalya Kim

Networking enthusiast #dev #soft #market
29 points