Oleksandr Tykhonov

Oleksandr Tykhonov

Co-founder & CTO of Brainy HR 🍀
34 points