Eitan Katz

Eitan Katz

Technophile, Entrepreneur, investor
85 points